Rolf helpt: logistiek Smurfit Kappa Roermond verbetert drastisch de afdeling Opslag en Afvoer Gereed Product

‘Samen grote verbeteringen doorgevoerd’

De komst van nieuwe papiermachines heeft tot een aanzienlijke groei van de productie in Roermond geleid. Hierdoor is de druk op de afdeling Afvoer fors toegenomen en kwamen de grenzen van efficiënt en effectief werken in zicht. Het afgelopen jaar (2019) zijn succesvol forse verbeteringen doorgevoerd. Het resultaat van een collectieve teamprestatie!

De uitdagingen op de afdeling Afvoer waren legio: de indeling van het magazijn was niet optimaal, grote voorraden, wachttijden van de vrachtwagens waren lang en door dit alles was de werkdruk voor de medewerkers hoog. Iedereen zag in dat het zo niet verder kon, het roer moest om.

Praten met collega’s

Begin januari werd Rolf Spaargaren als interim-manager aangesteld om de gewenste veranderingen in goede banen te leiden. ‘We hebben een student van de TU Eindhoven gevraagd om de situatie in kaart te brengen en met oplossingsrichtingen te komen. Vervolgens hebben we tijdens wekelijkse toolboxmeetings onze collega’s nadrukkelijk bij het proces betrokken. Als ervaringsdeskundigen zijn zij immers als geen ander in staat om de valkuilen en de kansen te zien.’

Geen blauwdruk maar dynamisch proces

‘Vooraf hadden we geen blauwdruk hoe het een en ander moest worden: het was een dynamisch proces en de oplossingen hebben door de inbreng van onze collega’s steeds beter vorm en inhoud gekregen. Het resultaat is dat de vak-indeling en de rijroutes zijn gewijzigd. De planning is om de“hardlopers”, de papiersoorten met een snelle en korte omlooptijd, Deze in ons magazijn een strategische locatie dicht bij het verlaadpunt krijgen en de soorten waar we heel weinig van maken staan wat verder weg.’

Positief resultaat

Jos Brouwers (Voorman Logistiek) is positief over de ingevoerde veranderingen: ‘Op de eerste plaats merk je hoe belangrijk het is dat iemand met een onbevangen en frisse blik tegen de zaken aankijkt. Vaak zitten wij vastgeroest in elkaars harnas. Je hebt dan een relatieve buitenstaander nodig om ons wakker te schudden. Iemand die simpelweg voortdurend vraagt waarom we de dingen doen zoals we ze doen.’

Collectieve teamprestatie

‘Toen we een jaar geleden zijn gestart met het verbeteringstraject was een vrachtwagen gemiddeld twee uur op ons bedrijfsterrein,’ licht Jos verder toe. ‘Die tijd is inmiddels teruggebracht naar één uur en we zijn ervan overtuigd dat er nog meer in het vat zit. We zitten weer in een positieve opwaartse spiraal: de verladers zijn tevreden en ons werk en werkdruk op onze afdeling Afvoer is weer beheersbaar geworden. Dit is het resultaat van een collectieve teamprestatie en was alleen maar mogelijk dankzij de betrokkenheid en inzet van alle collega’s.’

Vervolg

Volgens Rolf en Jos zijn we er overigens nog lang niet. ‘De uitdaging is om het ingegane veranderingstraject verder voort te zetten. Meer dan ooit zit Afvoer zelf aan de stuurknuppel: niet op afroep reageren op de verladers, maar zelf de verladers aansturen waardoor er minder pieken zijn en het werk beter wordt verdeeld over de dag.’